Leren over slavernij via muziek en dans

Dit lespakket gaat over een belangrijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Een deel dat vaak onderbelicht is gebleven: ons slavernijverleden. Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen zijn op grote schaal als slaaf vervoerd naar de Nederlandse koloniën.

In 2013 herdenken we dat 150 jaar geleden, op 1 juli 1863, de slavernij werd afgeschaft. DoReMixMax is in het kader van deze herdenking ontwikkeld. Het thema slavernij wordt op een toegankelijke manier behandeld via de insteek van muziek en dans uit Brazilië, Angola en Nederland.
De basis van het lespakket wordt gevormd door twaalf korte films, die u in de rubriek Frevo-geschiedenis kunt vinden. Deze films zijn in 2012 gemaakt door jongeren van 12 tot 15 jaar in Recife (Brazilië), Luanda (Angola) en Arnemuiden (Nederland) samen met filmmaker en initiatiefnemer Miranda van der Spek.

Elke film eindigt met een vraag die weer leidt naar de volgende film. Tussen de films door verwerken de leerlingen de stof middels kijkvragen en kleine opdrachten. Ze krijgen hiervoor een eigen werkboekje / werkbladen, die u voor hen kunt uitprinten vanaf de website. Het lespakket wordt afgesloten met een eindopdracht waarmee de leerlingen de slavernijgeschiedenis kunnen overdenken en verwerken.

De lessen zijn zelfs lesstofvervangend indien u extra aandacht besteedt aan het ontstaan en het werk van de WIC, de West-Indische Compagnie. De informatie hierover vindt u in de handleiding op de website.

Leerlingen kunnen vervolgens zelf of onder begeleiding van een (vak)docent, actief met muziek en dans aan de slag gaan. Ze kunnen muziek mixen met de mixtool, het frevo-ritme leren spelen, de frevo leren dansen en een eigen frevo-lied maken, al dan niet vertellend over de slavernijperiode. In de rubriek Mixverhalen op de website vindt u verder nog korte films die dieper ingaan op verschillende aspecten van de mixcultuur van Brazilië.

Het lespakket is geschikt voor de bovenbouw van de basisschool en voor de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Het niveau van het lesmateriaal is aangepast aan BO dan wel VO.

Donatie

De docentenhandleiding, het leerlingenboekje en de tekeningen kunt u gratis downloaden en uitprinten. Wilt u ons ondersteunen, maak dan een donatie over aan: NL38INGB0004657179 t.n.v. Stichting CineMusica, onder vermelding van: DoReMixMax

Wij wensen u veel plezier met dit lespakket.